Số 10 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh